Bedrijfsgegevens


BTW-nummer

DE 147513452
Betrijfszetel
HERMA GmbH
Fabrikstraße 16
D - 70794 Filderstadt
Deutschland

70791 Filderstadt

Telefoon

+49 (0) 711 / 7702-0
Telefax +49 (0) 711 / 7702-700

E-mail

mail[at]herma.de

Directie

Dr. Thomas Baumgärtner, Sven Schneller
Martin Kühl, Mario Zirn

Kamaer van Koophandel

Plaats van Kamaper
van Koophandel

Amtsgericht Stuttgart

Nummer

HRB 22 096


Copyright
2019, HERMA GmbH. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechten op deze website is volledig in handen van HERMA GmbH.

Ontheffing van aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de inhoud en informatie op deze website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Desalniettemin kunnen wij ongeacht de rechtsgrond géén aansprakelijkheid overnemen voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Wij behouden ons het recht voor, de inhoud van deze wegsite te allen tijde te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie compleet te staken. De op deze website beschikbare informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bindend en vormt in het bijzonder geen bindende contractaanbieding van onze kant. Voor al onze leveringen en dienstverleningen gelden onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. HERMA stelt in speciale rubrieken links naar externe aanbiedingen ter beschikking. Voor de inhoud en in het bijzonder voor schade die resulteert uit het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, is alléén de aanbieder van de desbetreffende website aansprakelijk.