Bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens

Gebruiksvoorwaarden

Persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens is voor ons van essentieel belang. HERMA wil uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt. Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig en op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt. Wij houden ons uiteraard aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens zoals bv. de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz) of de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz).

Wij willen onze website voortdurend verbeteren en het aanbod voor u nog aantrekkelijker maken. Dat is echter alleen mogelijk als wij weten welke content van onze website hoe wordt bekeken.

Wanneer u de website van HERMA GmbH Deutschland bezoekt, wordt er automatisch informatie van algemene aard geregistreerd, zoals bv. het type internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domainnaam van uw internetprovider, uw IP-adres e.d. Het gaat hierbij om informatie waaruit geen conclusies over u als persoon kunnen worden opgemaakt. Uw persoonsgegevens zoals bv. uw naam, adres of telefoonnummer gebruiken wij voor marketingdoeleinden en het winnen, enquêteren en informeren van geïnteresseerden voor HERMA.

Het doorgeven van uw gegevens aan derden vindt alleen plaats voor zover dit vereist is voor de genoemde doeleinden bij het inschakelen van dienstverleners die in opdracht van HERMA handelen. Uw gegevens worden ook doorgegeven aan de desbetreffende handelaar, vanuit wiens website u evt. per link op de website of server van HERMA bent gekomen om een softwaretool (zoals bv. de EtikettenAssistent) of rechtstreeks op een formulier om informatie op te vragen bij HERMA bent gekomen en HERMA de afwikkeling van aanvragen om informatie overneemt.

Naast het invoeren van persoonsgerelateerde gegevens gebruiken wij informatie over hoe u ons aanbod gebruikt om u zo snel mogelijk naar informatie te leiden die voor u interessant zou kunnen zijn. HERMA kan deze bepalingen van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om juridische of regelgevende eisen te implementeren of in te spelen op functiewijzigingen van diensten. Wij adviseren u daarom deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen. De actuele voorwaarden vindt u op www.herma.de. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden kunt u de diensten niet meer gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden bij gratis installatie van software

De via de EtikettenAssistent van HERMA online gemaakte templates kunnen gratis op de server van HERMA worden opgeslagen en staan dus in principe ter beschikking voor verder gebruik. HERMA staat hiervoor echter niet garant. HERMA staat niet garant voor de beschikbaarheid van softwaretools, de bruikbaarheid van softwaretools en online opgeslagen gegevens voor de door u bestemde doeleinden alsmede de juistheid en volledigheid van de getoonde inhoud.

HERMA is ongeacht de rechtsgrond alleen aansprakelijk voor schade door dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, die toerekenbaar is veroorzaakt alsmede voor dergelijke overige schade, die berust op opzet of grove nalatigheid van HERMA. Onverlet blijft voorts een eventuele aansprakelijkheid van HERMA op grond van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de schade met het ontstaan waarvan HERMA bij het gratis ter beschikking stellen van de software rekening moest houden.

HERMA softwaretools worden doorontwikkeld en kunnen daarom in visueel, technisch, inhoudelijk of in ander opzicht worden gewijzigd. HERMA kan daarom van tijd tot tijd de softwaretools wijzigen door functies of features toe te voegen of te verwijderen. Daarnaast kan het bijvoorbeeld om veiligheids-, technische, bedrijfseconomische of juridische redenen nodig zijn om een dienst voor een bepaalde tijd of voor altijd uit te schakelen. Als u een account aanmaakt voor de HERMA EtikettenAssistent hebben wij persoonsgegevens van u nodig (zoals bv. uw naam, uw e-mailadres en een paswoord voor uw account). Deze persoonsgegevens worden op veilige servers versleuteld opgeslagen. Als u de website van HERMA voor het eerst bezoekt sturen wij een cookie, een klein informatiebestand, naar uw computer. Dit bestand dient alleen om uw browser te identificeren. Wij gebruiken cookies om door middel van het opslaan van gebruikerspreferenties, het volgen van gebruikerstrends en de zoekmethodes van de gebruikers de kwaliteit van onze service te verbeteren. De meeste browsers staan zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser echter ook zo instellen, dat hij alle cookies weigert of laat zien als er een cookie wordt verstuurd. Het weigeren van cookies kan er echter toe leiden dat de HERMA EtikettenAssistent online nicht goed functioneert.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor de website-exploitant rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer plaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’ gebruikt. Hierdoor worden IP-adressen slechts in ingekorte versie verder verwerkt, om uit te sluiten dat deze direct aan personen gekoppeld kunnen worden.

U kunt de analyse door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Hierbij wordt een ‘opt-out cookie’ geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens bij het bezoek aan deze website nog langer worden geregistreerd.
Google Analytics uitschakelen

Webtracking

Voor statistische analyse van de bezoeken aan onze website worden met de technologie van XXLAPPs GmbH gegevens voor marketingdoeleinden en voor registratie van de webbezoekers verzameld, verwerkt en opgeslagen. De technologie van XXLAPPs GmbH bepaalt op basis van deze gegevens het adres, maar uitsluitend wanneer kan worden gegarandeerd dat de bezoeker een bedrijf is en niet een particuliere persoon. Hiervoor kunnen zogenoemde cookies worden ingezet. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door XXLAPPs GmbH verzamelde bedrijfsgegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten. XXLAPPs GmbH mag informatie die tijdens een bezoek aan de webpagina’s wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen. Indien IP-adressen worden geregistreerd, worden deze onmiddellijk na de registratie geanonimiseerd door verwijdering van de laatste cijferreeks.
U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens door XXLAPPs GmbH voor deze website te allen tijde voor de toekomst weer intrekken.

Opname van plug-ins van sociale netwerken

Onze internetpresentatie maakt gebruik van Social Plugins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte 'f' op een blauwe tegel of een 'duim omhoog'-teken) of worden gekenmerkt door de toevoeging 'Facebook Social Plugin'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden ingezien: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u een webpagina van onze internetpresentatie opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, dan bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser gestuurd en door deze in de webpagina opgenomen. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis:

Door de opname van de plug-ins verkrijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze Internetpresentatie hebt opgevraagd. Bent u bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u de plug-ins interactief gebruikt, bijvoorbeeld op de 'Like'-button drukt of een commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Indien u geen lid van Facebook bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Doel en omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privésfeer kunt u ontlenen aan de richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u lid van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet u vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. Eveneens is het mogelijk om Facebook-Social-Plugins met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de 'Facebook Blocker'.

 

Voor meer informatie of bij vragen staat onze gemachtigde in zake gegevensbescherming graag tot uw beschikking.

HERMA GmbH
D-70791 Filderstadt
Duitsland

Versie: April 2015